1,339 lượt xem
Trò Chơi Vương Quyền - Season 4

Trò Chơi Vương Quyền - Season 4

  • (19.7/103)
    1,339 lượt xem
    Game of Thrones : Season 4 của series phim truyền hình nổi tiếng Game Of Thrones (tạm dịch: Trò Chơi Vương Quyền) sẽ dựa theo nửa cuối của tiểu thuyết A Storm of Swords (Quyển thứ 3 của tiểu thuyết A Song of Ice and Fire). Cuộc tranh đấu không mệt mỏi của 7 gia tộc chiến đấu để làm chủ vùng đất thần thoại Westeros được tiếp tục trong season 4 này.